Osnovne teze osnivačke konferencije manjinskih teatara

Osnovne teze osnivačke konferencije manjinskih teatara

U okviru pozorišnog festivala Synergy#WTF  9. i 10. novembra održana je prva – konstitutivna sednica Međunarodne asocijacije manjinskih teatara. Upravnici pozorišnih institucija i pozorišni radnici iz Kazahstana, Rumunije, Mađarske, Rusije, Poljske, Makedonije,...

KONTAKT INFORMACIJE

Novosadsko pozoriste / Ujvideki Szinhaz (Synergy#WTF)

Jovana Subotića 3-5
21000 Novi Sad
Serbia

Telefon: +381 21 657 25 27

Synergy 2019

Novosadsko pozoriste