Sofokle

EDIP TIRANIN

Režija: Kolatos Fotios

11. decembar

Sofokle
EDIP TIRANIN
Režija: Kolatos Fotios

Grčko pozorište iz Budimpešte Amfiteatro donosi nam modernu adaptaciju Sofoklovog Kralja Edipa.
Predstava u specifičnom pristupu predstavlja jednu od fundamentalnih kontradiktornosti tragedije.
Prati elementarne razlike između stvarnosti i priviđenja, preispitujući našu današnjicu. U međuvremenu se naravno ne može izbeći rasprava o transcendentnim osnovama drame, opštom ljudskom potrebom za samospoznajom, koja nas uprkos najboljim namerama može dovesti u zabludu. Opšti odnos prema pozorištu se nije mnogo promenio u poslednjih 2000 godina, a publika i dalje ima slična očekivanja od glumaca i dramskih pisaca.

Contact Info

Novi Sad Theatre

Jovana Subotića 3-5
21000 Novi Sad
Serbia

Phone: +381 21 657 25 27

Synergy 2022

THEATER OF NOVI SAD