Jelena Bogavac

SAN O MILENI

Režija: Jelena Bogavac

7. decembar

Jelena Bogavac
SAN O MILENI
Režija: Jelena Bogavac

Predstava San o Mileni nastala je iz dokumentarnog istraživanja biografije slikarke Milene Pavlović Barili. Dramaturšku matricu predstave čine pisma, dokumenta, kritike, dnevnički zapisi, analitički tekstovi, itd. Definiše najvažnije životne događaje ove slikarke, prelamajući je kroz prizmu njenih remek dela – zato predstava govori o Mileni jezikom simbola njene umetnosti. Video segmenti formulisani su tako da pokrivaju pregršt likovnih reprodukcija, te skenova dokumenata i pisama umetnice.
Predstava je edukativni, visoko poetizovani zapis o životu i delu jedne od najzanimljivijih lokalnih umetnica koja je stekla svetsku slavu.

Contact Info

Novi Sad Theatre

Jovana Subotića 3-5
21000 Novi Sad
Serbia

Phone: +381 21 657 25 27

Synergy 2022

THEATER OF NOVI SAD