SYNERGY 2021
NOVI SAD / SRBIJA
6-12 DECEMBAR 2021
Sve predstave počinju u 20 časova!
Slider

Contact Info

Novi Sad Theatre

Jovana Subotića 3-5
21000 Novi Sad
Serbia

Phone: +381 21 657 25 27

Synergy 2019

THEATER OF NOVI SAD