Glumci iz Kolektiva Maluba pri Teatru na Ruru u Nemačkoj su pete večeri festivala izveli predstavu Povratak Dantona.

Predstava istražuje kako se dinamika političkih revolucija – od Francuske revolucije do Arapskog proleća – može reflektovati na internu politiku probne sale.

Grupa glumaca iz Sirije upravo probaju savremeni prepis Bihnerovog dela Dantonova smrt.

Dok se ansambl muči sa Bihnerovim zahtevnim komadom, život imitira umetnost i dva glavna glumca se zarobljavaju u konfliktu između pisca i režisera.

Između katastrofalnih proba i predugačkih puš pauza njih četvorica se sukobljavaju oko vizija o sirijskoj revoluciji i o njihovoj ulozi kao umetnika u izgnanstvu. Kako vreme prolazi i tenzija sve više raste, naši junaci se sve više udubljuju u teme naše predstave: Šta je revolucija? Kada se ona završava? 10 godina nakon sirijske revolucije, da li oni razumeju šta se tačno desilo i da li znaju da ispričaju svoju priču?

KONTAKT INFORMACIJE

Novosadsko pozoriste / Ujvideki Szinhaz (Synergy#WTF)

Jovana Subotića 3-5
21000 Novi Sad
Serbia

Telefon: +381 21 657 25 27

Synergy 2022

Novosadsko pozoriste