Sinoć je u Novosadskom pozorištu izvedena predstava Ajnštajnova izdaja, Državnog jevrejskog pozorišta iz Bukurešta.

U Ajnštajnovoj izdaji, drami napisanoj 2014, koju je u Državnom jevrejskom pozorištu preveo i režirao Tudor Tepeneag, dramaturg se zaustavlja na briljantnom fizičaru i razvija relativnost ljudskih izbora kroz vreme. Srećemo naučnika (na početku Drugog svetskog rata) na obali jezera u Nju Džerziju, gde razgovara sa skitnicom. Slučajni pouzdanik, marginalizovani čovek, čiji je sin poginuo na frontu, deluje kao osetljiva (i realistična) rezonantna komora za pitanja koja sebi postavlja idealistički intelektualac. Poreklo i biografija protagoniste, Jevrejina, ateiste, solidarnog sa svojim narodom, nisu u znaku ravnodušja; prisiljen je na izgnanstvo, lutanja bez državljanstva i pogođen nacističkom opasnošću i eskalacijom antijevrejskog progona. Svestan da ga prati FBI, a takođe i Huverova komisija, biće osramoćen, a zatim rehabilitovan.

Može li naučnik biti izolovan od tragične situacije sveta u kome živi? Može li se otrgnuti od vlasti, od politike? To su pitanja na koja su glumci iz Bukurešta nastojali da odgovore publici na četvrtoj večeri Synergy festivala.

KONTAKT INFORMACIJE

Novosadsko pozoriste / Ujvideki Szinhaz (Synergy#WTF)

Jovana Subotića 3-5
21000 Novi Sad
Serbia

Telefon: +381 21 657 25 27

Synergy 2022

Novosadsko pozoriste