U okviru pozorišnog festivala Synergy#WTF  9. i 10. novembra održana je prva – konstitutivna sednica Međunarodne asocijacije manjinskih teatara.

Upravnici pozorišnih institucija i pozorišni radnici iz Kazahstana, Rumunije, Mađarske, Rusije, Poljske, Makedonije, Slovenije i Turske na konferenciji su razgovarali o mogućnostima povezivanja i saradnje.

Cilj asocijacije, koja se neće ograničiti samo na Evropu već će delovati na svetskom planu, je da se stvori platformu koja će spojiti manjinske teatre. Asocijacija će okupljati i umrežavati teatre i trupe, razmenjivati projekte, organizovati edukativne sadržaje i zajednički nastupati u slučaju da je rad bilo koje od institucija ugrožen.

Nosilac pripremnih koraka vezanih za nastanak asocijaciju je Novosadsko pozorište, jer je festival Synergy projekat Novosadskog pozorišta koga je podržao Grad Novi Sad i EPK.

Asocijacija nema nikaklve političke namere, niti joj je namera da nameće ideje ni rešenja. Dokumenti o njenom osnivanju biće gotovo do kraja godine.

 

KONTAKT INFORMACIJE

Novosadsko pozoriste / Ujvideki Szinhaz (Synergy#WTF)

Jovana Subotića 3-5
21000 Novi Sad
Serbia

Telefon: +381 21 657 25 27

Synergy 2022

Novosadsko pozoriste