Osnovno pitanje u režiji Radua Afrima jeste da li čujemo Božji šapat u našim srcima. Polazna tačka je da iz ovog sveta, koji u momentu postaje nadrealan, svako čezne da ode, pošto u svakome tinja jedan neobjašnjiv – ali ponekad vrlo razumljiv – strah. Šta se može učiniti? Šta kaže Gospod? Uz pijano nesputanu, opscenu iskrenost, do kraja predstave ostaje samo jedna namera,  jedna transcendentalna poruka: „Ne smeš se usrati. Kako kaže tatarska poslovica, hrabri umiru samo jednom, kukavica hiljadu puta.“

KONTAKT INFORMACIJE

Novosadsko pozoriste / Ujvideki Szinhaz (Synergy#WTF)

Jovana Subotića 3-5
21000 Novi Sad
Serbia

Telefon: +381 21 657 25 27

Synergy 2022

Novosadsko pozoriste