Pravila učešća

Na festivalu mogu da učestvuju profesionalne pozorišne trupe i pozorišta koji su autentičan umetnički izraz manjinskih jezičkih zajednica u zemljama u kojima žive (van svojih matica). Osnova za izbor je evropska karta manjinskih jezika

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Charter_for_Regional_or_Minority_Languages

Pozorišta mogu da prijave predstave do 30. oktobra 2016. godine i to tako što će CD sa snimkom predstave poslali na adresu:

Novosadsko pozorište/Ujvideki Szinhaz (Synergy#WTF)

Jovana Subotića 3-5

21000 Novi Sad/Srbija

 

ili link sa snimkom predstave na art@synergytheaterfest.com . Selektorski tim odabraće najbolje do kraja decembra 2016. godine i o tome u najkraćem roku obavestiti ansamble.

 

 

 

KONTAKT INFORMACIJE

Novosadsko pozoriste / Ujvideki Szinhaz (Synergy#WTF)

Jovana Subotića 3-5
21000 Novi Sad
Serbia

Telefon: +381 21 657 25 27

Synergy 2022

Novosadsko pozoriste