Ova predstava uspela je da dočara propast muškaraca. Osvajači nailaze na borbu između rodova i tada umiru. Šta je sa ostatkom: tračak nade.

Zašto je jedna priča iz antike zanimljiva u 2014. godini? Zato što se priroda čoveka nije mnogo menjala tokom vremena. Grčki narativni materijal o „Argonautima“ smo adaptirali i uradili modernu inscenaciju. Grupa muškaraca kreće se na put ka otkrivanju novih područja. Kao što su nekada “varvari” Argonaute, tako i oni žele da “nauče” čudne narode svom viđenju sveta. Putovanje ih dovodi do planete koja je toliko opustošena da je poput planine smeća. Ovo su zaostavštine prethodnih osvajanja. Jedini koji još uvek žive tamo su žene. Između polova nastaje sukob koji se svodi na ideološku bitku. Čini se da po prvi put, ta mala grupa muškaraca, ne treba da potčini „domoroce“ i zemlju svojim metodama. Njihove nekadašnje karakterne snage pretvaraju se u slabosti. Tlačitelji su sada pod pritiskom, a kraj muškaraca zapečatio je i kraj muškog pogleda na svet. Preživele su samo žene.

KONTAKT INFORMACIJE

Novosadsko pozoriste / Ujvideki Szinhaz (Synergy#WTF)

Jovana Subotića 3-5
21000 Novi Sad
Serbia

Telefon: +381 21 657 25 27

Synergy 2022

Novosadsko pozoriste