Poetično, blagohumorno, šaroliko, umotanao u ironijsku oblandu, raspevano, tako je RTV Vojvodine doživela predstavu “Prosci”. Evo šta kaže njen kritičar Ivana Petrović, o ovoj predstavi i performansu “Marina i Ulaj”. U prilogu je i izveštaj o konferenciji osnivačke asocijacije manjinskih teatara sveta.

KONTAKT INFORMACIJE

Novosadsko pozoriste / Ujvideki Szinhaz (Synergy#WTF)

Jovana Subotića 3-5
21000 Novi Sad
Serbia

Telefon: +381 21 657 25 27

Synergy 2022

Novosadsko pozoriste