Šaban Nadži, direktor NU Turski teatar Skoplje

 

Kako pravite repertoar u svom teatru, koja vam je ideja vodilja, koliko na taj izbor utiče sredina u kojoj živite a koliko kulturološko -jezičke potrebe vaše zajednice?

Nacionalna ustanova Turski teatar u okviru kulturnog života Republike Makedonije ima specifično značenje, budući da već 66 godina bez prekida stvara i izvodi pozorišne predstave na turskom jeziku u Makedoniji, na Balkanu i Evropi. Jednom rečju, naša ustanova izvan granica Republike Turske zastupa kulturu, jezik, tradiciju i običaje turske zajednice u Makedoniji.

Upravo zbog ovih činjenica, naš teatar nosi celokupnu odgovornost i svest o svom postojanju kroz dosadašnje aktivnosti i postignute uspehe tokom prethodnog perioda. Sveukupno funkcionisanje naše Ustanove u kontinuitetu stremi najvišim pozorišnim vrednostima, nadograđujući se i nadilazeći se kroz ambiciozne projekte u svim domenima teatarske delatnosti.

Nacionalna ustanova Turski teatar, odnosno Turska drama Teatra narodnosti u Skoplju, jedinstveno je profesionalno pozorište na turskom jeziku u Republici Makedoniji, koje je u momentu svog osnivanja u proleće 1950. godine bilo nazvano Manjinski teatar. Prva premijera bila je komedija Branislava Nušića „Sumnjivo lice“, u režiji Abduša Huseina. Nacionalnim programom za kulturu od 2004. godine, Turski teatar je proglašen za nacionalnu ustanovu, što podrazumeva funkcionisanje pod pokroviteljstvom Ministarstva za kulturu Republike Makedonije. Nedavno je pozorištu dodeljeno zemljište za izgradnju nove zgrade. Izgradnja je započeta u januaru 2014. godine. Dobijanjem nove zgrade Turski teatar će zaokružiti svoje celokupno kulturološko i umetničko značenje u pozorišnom i kulturnom životu Makedonije, uz posebnu odgovornost prema svojoj turskoj publici u Skoplju i širom zemlje, ali i prema svim ljubiteljima pozorišta i kritičkoj javnosti, negujući i razvijajući tursku kulturu, doprinoseći time razvoju multikulturalnog života u našoj zemlji.

Naše primarno i strateško zalaganje bilo je i biće osmišljavanje originalnog repertoara u kom će biti zastupljena dramska dela domaće i svetske klasične dramaturgije. Istovremeno pažnju obraćamo na nacionalnu dramaturgiju pisanu na našem maternjem, turskom jeziku, kako u Makedoniji, tako i u Turskoj, s ciljem unapređenja estetskih merila, kroz akcentovanje savremenog turskog jezika na kom izvodimo naše predstave.

Pažljivo kreiramo i repertoar posvećen našoj najmlađoj publici. Mora se podvući da su dobro osmišljen repertoar i redovna publika za nas imperativ koga u potpunosti poštujemo.

Kakav uticaj na vaš teatar ima pozorišni život zemlje u kojoj živite a kako – mislite – da vi utičete svojim predstvama na njega? Koliko je tu dijaloga a koliko monologa, koliko istinskog civilizacijskog i ljudskog prožimanja i da li on može bitno da promeni eventualne predrasude povodom bilo koje životne teme?

Kao što sam već napomenuo, osnovni cilj i zadatak Turskog teatra je ostvarenje strategije formiranja i kreiranja repertoara koji se obraća svim slojevima naše redovne publike, kako turske narodnosti, tako i celokupne populacije naše zemlje. Naš teatar promoviše pozorišnu umetnost u svim segmentima društva i za sve građane, za svakog čoveka, bez obzira na njegovu versku, nacionalnu, statusnu i socijalno-ekonomsku poziciju. Prodirući u sve pore i sfere društvene sredine, Turski teatar je u mogućnosti da emancipuje i edukuje svoju publiku, a posredno i druge građane. Imajući u vidu naše dosadašnje funkcionisanje, očigledna je isprepletenost teatarskog života i društva. Proces formiranja repertoara započinje podnošenjem projekt-programa Ministarstvu kulture koje dodeljuje sredstva za njegovu realizaciju u datoj pozorišnoj sezoni, imajući u vidu značaj projekata i umetničke stvaraoce koji će učestvovati u njihovom ostvarenju.

Mora se reći da se u ovu sliku uklapa i Fakultet dramskih umetnosti na kojem postoji i odsek za glumu na turskom jeziku sa koga su izašli svi naši mladi glumci. Mi ćemo i dalje zapošljavati sve diplomce, kako bismo u novom objektu imali potpun glumački ansambl koji će realizovati repertoar idući putem osnivača i doajena našeg pozorišta. Sa novim objektom, Turski teatar će prvi put od svog osnivanja imati sopstvenu scenu, budući da smo je do sad delili sa Albanskim teatrom.

Ko vam je publika, kako u tom smislu opstajete kao teatar i da li morate da pravite neke kompromise?

Makedonija je multikulturalna zemlja i sreća je živeti u sredini u kojoj svi narodi uživaju sva prava. Nismo dolazili u situaciju da ulazimo u kompromise, budući da su u našem slučaju odnosi i obaveze jasno zacrtani. Multikulturalni momenat uvek je bio uziman u obzir, te se nismo suočavali sa kompromisima. Moram da kažem da je kulturno-obrazovni život bio i jeste ozbiljno organizovan postojanjem osnovnih škola i gimnazija na turskom jeziku uz napomenu da se turski izučava i na katedri Filološkog fakulteta u Skoplju. Takođe, naše predstave prate elektronski i štampani mediji kroz informacije i temeljno elaborirane kritike novinara kulturnih redakcija na turskom, ali i na makedonskom jeziku.

Šta vam znači dolazak na jedan ovakav festival?

Narodna ustanova Turski teatar učestvovala je na mnogo nacionalnih i međunarodnih pozorišnih festivala odakle smo se vraćali sa mnogo pozitivnih kritika i nagrada za naše predstave. Za nas je posebno zadovoljstvo i čast što ćemo se predstaviti publici multikulturalnog festivala SYNERGY. Vaš srdačan poziv i odnos prema Turskom teatru može biti osnova za plodnu saradnju. Bilo bi zanimljivo razmotriti mogućnost zajedničkog projekta, odnosno kreiranja predstave koja bi nosila karakteristike naše dve kulture. Velika nam je želja da Novosadsko pozorište vidimo na našoj sceni u novom teatru. Za kraj bih želeo da istaknem da su Novosadsko pozorište i NU Turski teatar dobra potvrda reči velikog Šekspira da ,,Svet je scena.“ i zato će naše zalaganje biti da nastavimo čvrsto koračanje po toj sceni.

 

 

 

KONTAKT INFORMACIJE

Novosadsko pozoriste / Ujvideki Szinhaz (Synergy#WTF)

Jovana Subotića 3-5
21000 Novi Sad
Serbia

Telefon: +381 21 657 25 27

Synergy 2022

Novosadsko pozoriste