Mihaela Dragan

TRAUMA KINK

Režija: Gabrijel Sandu

15. decembar

Mihaela Dragan

TRAUMA KINK

Režija: Gabrijel Sandu

Zajedno sa rediteljem Gabrijelom Sanduom, pozorišna kompanija Giuvlipen vam donosi hrabru i inovativnu predstavu o tome kako rane traume i traume odraslih određuju našu percepciju intimnosti i zadovoljstva.

Predstava se igra u Pozorištu rumunskih dramatičara i otvara razgovor o traumi na prirodan način, kroz priče pet umetnica koji se otvaraju publici u performativnom pristupu koji kombinuje ispovedne elemente sa fikcijom i hedonističkom imaginarnošću.

„Trauma Kink je produkcija kojom se Giuvlipen vraća na scenu nakon dve godine pandemije koja je obeležila naše živote, mentalno zdravlje i način na koji komuniciramo i odnosimo se jedni prema drugima. U kriznim situacijama nasilje i distanca između nas, ljudi, raste i u Trauma Kinku smo osetili nuždu da otvorimo diskurs o seksualnom zlostavljanju i pristanku, o želji i granicama i o tankoj liniji koja deli žrtvu od nasilnika. O tome kako nas patrijarhalna društva u kojima živimo sramote zbog naših želja i zadovoljstva. O tome ko smo zaista ako nas naše traume i seksualnost definišu kao osobe.

Kao autorka pokušala sam da fikcionišem lična iskustva izvođača (uključujući i moje iskustvo, moja autorska uloga je udvostručena kao glumica) u pokušaju da razumem naše traume i tražim izlečenje kroz umetnost. Na kraju, kakvu ulogu umetnost može da igra u vanrednim situacijama poput ove u kojoj se trenutno nalazimo osim da nas umiri i deluje kao melem na naše rane, umetnika i naše publike?”

 

Mihaela Drăgan, suosnivačiva Giuvlipen

 

Scenario je razvila umetnica Mihaela Dragan i polazi od kolektivnog istraživanja koje je sprovela sa umetničkim timom učešćem u radionicama dramskog pisanja, savetovanjima u telesnim traumama i radionicama kinka i seksualnosti.

Tako je rođena predstava o traumi i hedonizmu, mimo rečničkih definicija, ali posebno o isceliteljskoj moći ranjivosti.

Zajedno sa ostalim produkcijama romske feminističke pozorišne kuće Giuvlipen, predstava Trauma Kink pojačava potrebu za razvojem romskog pozorišta u Rumuniji povećanjem repertoara i vidljivosti pozorišnih predstava koje su napravili romski glumci, glumice i dramski pisci korz teme relevantne za romsku zajednicu i rumunsko društvo uopšte.

 

Sinopsis

Koliko je kink, a koliko trauma u ​​našim zadovoljstvima? Kako možemo da transformišemo istorije zlostavljanja, kvirnesa, seksualnog pristanka, sakupljene tokom života u oblik otpora?

Trauma Kink je produkcija o tome kako rane traume i traume odraslih definišu našu percepciju intimnosti i zadovoljstva.

Predstava na prirodan način započinje diskurs o traumi, kroz priče pet umetnica koji se otvaraju publici u performativnom pristupu koji kombinuje ispovedne elemente sa fikcijom i hedonističkom imaginarnošću.

Predstava o traumi i hedonizmu, mimo rečničkih definicija, ali uglavnom o isceliteljskoj moći ranjivosti.

Umetnički tim:

Igraju: Arhangela, Mihaela Dragan, Zita Moldovan, Kiti Rea, Ražvan Rotaru

Tekst: Mihaela Dragan

Režija i scenografija: Gabrijel Sandu

Video: Aural Aj

Muzika: Andrej Horieja

Koreografija: Ražvan Rotaru

Kostimi: Patricija Siciju

Fotografija: Amalija Draničenu

Muzički saradnik: Nikoleta Gita

KONTAKT INFORMACIJE

Novosadsko pozoriste / Ujvideki Szinhaz (Synergy#WTF)

Jovana Subotića 3-5
21000 Novi Sad
Serbia

Telefon: +381 21 657 25 27

Synergy 2022

Novosadsko pozoriste