Zoltan ponovo sahranjen

Narodno pozorište Ilješ Đula, Beregovo/Ukrajina

12. novembar 2018. Novosadsko pozorište, 19h (Traje 2,10)

Pisac: Mikloš Zelei

Reditelj: Atila Vidnjanski

 Igraju:

Đimočka, sovjetski graničar – Oleg Melnjičuk

Zoltan Zoltan, mladoženja – Jožef Rac

Juli, nevesta – Viktoria Tarpai

Partijski sekretar Janči – Imre Sabo

supruga partijskog sekretara Jančija – Ildiko Bereš

Dr. Zoltan, neurohirurg – Andraš Kačur

Ana, lokalna kolhoznica – Magdolna Vaš

Izumrud Abdulovič Sultannuradov, major – Viktor Ivaškovič

Lićinant Glubinko – Ištvan Šeter

Tejbus Irina Sergejevna – Melinda Oros

Tetka Bežika, kolhoznica – Andrea Kačur

Čika Jencika, direktor u penziji – Jožef Varga

Elemer Pastor, lokalni rimokatolički sveštenik – Laslo Tot

John Zoltan iz Arizone – Atila Ferenci

Mrs. Mari Zoltan – Natalia Gal

Danijela, supruga majora Sultanuradova – Julia D. Fornoši

Novinar – Ibolja Oros

(U znak uspomene na Čabu Lerinca)


O predstavi

Romeo i Julija sa dve strane gvozdene zavese: groteskna priča jedne neostvarene, tragične ljubavi u dva čina na zapadnoj granici Sovjetske unije krajem Drugog svetskog rata, poslednje zime postojanja velike imperije, kao i od raspada kad je od gvozdene zavese Istoka postala zlatna zavesa Zapada.

Pokojnog sovjetskog državljanina, Mađara Zoltana Zoltanoviča Zoltana, uzornog uzgajivača teladi, u skladu sa njegovim testamentom,  porodica želi da sahrani sa druge strane granice, u porodični grob koji se nalazi na teritoriji Čehoslovačke, pored svoje nekadašnje neveste Julije Kapuši, koja je umrla od tuge kad su njenog dragog odveli u gulag.

Povorci  se ne otvaraju ni gvozdena zavesa, ni zvanični granični prelaz. Granična služba hapsi pokojnika (!) i sahranjuje ga u dvorištu. Nakon pada komunizma porodica ga iskopava kako bi ga položili u grob pored svoje neveste. Njihov plan, međutim, ne uspeva… Zašto ne uspeva i kako ne uspeva to nam pokazuje ova igra puna crnog humora i propuštenih prilika.

Pisac Mikloš Zelei istražuje istoriju Malog Selmenca i Velikog Selmenca, o tome i piše u svojoj knjizi „Podeljeno selo“. Ova sela su bila sastavni deo mađarske kraljevine do 1920. a onda su pripala Čehoslovačkoj da bi nakon prve Bečke odluke ponovo pripala Mađarskoj. Nakon Drugog svetskog rata, kad je SSSR proširio svoje granice ka Zapadu i pripojio mađarski deo Ukrajine, Mali Semenc je pripao SSSR-u a Veliki Semenc Čehoslovačkoj.  Granica je bila povučena po glavnoj seoskoj ulici. Sam pisac je imao veliku ulogu u tome što su međunarodni mediji obratili pažnju na podeljeno selo. Na glavoj ulici u Semencu na kraju su porušili gvozdenu zavesu a 23. decembra 2005. otvorena je i granica.

Priča „Zoltan ponovo sahranjen“ Mikloša Zeleija bazira na dvadesetogodišnjem istraživanju ove teme. Tipično mađarski problem, ova predstava diže na univerzalni nivo. Specifičnost predstave a ujedno i njena verodostojnost je u tome što je izvodi ansambl koji situacije iz teksta doživljava kkroz  svakodnevnicu i danas.

KONTAKT INFORMACIJE

Novosadsko pozoriste / Ujvideki Szinhaz (Synergy#WTF)

Jovana Subotića 3-5
21000 Novi Sad
Serbia

Telefon: +381 21 657 25 27

Synergy 2022

Novosadsko pozoriste